apr 082021
 

Zondag 14 februari – Dit weekend was het na jaren van kwakkelen eindelijk zo ver dat er geschaatst kon worden op natuurijs.
Op veel plaatsen in Leidsche Rijn en De Meern werden dan ook door jong en oud de smalle ijzers uit het vet gehaald en ondergebonden.
In het Máximapark was het op de Lelievijver en op de Vikingrijn bij Parkrestaurant Anafora een drukte van belang. Vanwege de coronamaatregelen was de ijsbaan in De Meern officieel gesloten maar dat was voor velen geen reden om daar niet te gaan schaatsen.

nov 052019
 

Zondag 26 mei 2019 – Behalve de Loop van Leidsche Rijn vond er in het Máximapark ook een Badeendjesrace plaats. Om 13.00 uur werden maar liefst 3000 knalgele badeendjes in de Vikingrijn tegenover Anafora te water gelaten. Voorafgaand werden er door de leden van de Mixed Lions Club Utrecht Novum loten verkocht waarvan de nummers correspondeerden met de badeenden. De vrijwillige brandweer van Vleuten-De Meern was aanwezig om er voor te zorgen dat alle eendjes de finishlijn zouden halen. De opbrengst komt ten goede aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht.

Gele badeendjes in het water
nov 052019
 

Vrijdag 5 april 2019 – Vandaag was het voor belangstellenden mogelijk om de opgraving van het vroegmiddeleeuws schip de Vleuten 3 in het Máximapark van dichtbij gade te slaan.
Het schip is in 2016 ontdekt bij archeologisch onderzoek voor de aanleg van de Vikingrijn. De Vikingrijn is een, door bureau West8 ontworpen, waterloop in het Máximapark. Het schip is in 2016 bij de ontdekking weer met grond toegedekt, omdat de omstandigheden voor verder onderzoek niet optimaal waren.
Het schip is vernoemd naar de plaats waar het is gevonden. Eerder werden op deze plek de vroegmiddeleeuwse schepen Vleuten 1 en Vleuten 2 gevonden bij de aanleg van een ander deel van de Vikingrijn. Deze schepen zijn in de ondergrond bewaard gebleven. Uit proefonderzoek in 2016 blijkt dat Vleuten 3 geen compleet scheepswrak is. Het gaat waarschijnlijk om de helft van de bodem van een schip bestaande uit twee brede planken met spanten dat als kade is hergebruikt. Het vaartuig is op zijn vroegst rond 820 na Chr. gebouwd. Een datering in de negende eeuw maakt dit scheepswrak bijzonder want uit deze periode zijn nagenoeg geen andere scheepsvondsten bekend. In 2007 is vlak bij de archeologische opgraving van het schip een grote nederzetting uit de vroege middeleeuwen opgegraven. De ligging en de globale datering van het scheepshout maken het erg aannemelijk dat de kade door de bewoners van deze nederzetting is gebouwd.

Opgraving vroegmiddeleeuws schip
mrt 202017
 

Zondag 22 januari 2017 – De winter wilde maar niet doorzetten dit jaar. Na een kleine vorstperiode in december waarbij op het laatst de dooi roet in het eten gooide en er toch net niet geschaatst kon worden was er in januari een kleine herkansing. Nu lukte het wel om in Leidsche Rijn de ijzers onder te binden en velen maakten daar dan ook grif gebruik van zoals hier op de Vikingrijn in het Máximapark en op het singel langs het Johannieterpad.

Schaatspret

Maximapark

Schaatspret

Maximapark

Schaatspret

Maximapark

IJspret met schaatsen

Johannieterpad

feb 012014
 
Wijkwethouder Gilbert Isabella onthulde vanochtend in de Dorpstuin in De Meern het Vikingrijn-kunstwerk. Dit kunstwerk is gemaakt door leerlingen van het Amadeus-Lyceum onder begeleiding van Anne-Mette van Lieshout, landschap-ontwerper en initiatiefnemer van de Dorpstuin, en kunstenaar Ate Matthijs Hes.
Het kunstwerk, met als titel “Het oog van de Rijn 2014” is geheel gemaakt van duurzaam materiaal, zoals resthout, bouwpallets en een boomstam. Het is een verwijzing naar de de Vikingschepen die hier, onder de Dorpstuin, in het verleden over de Oude Rijn voerden.IMG_7285.CR2asTIMG_7292.CR2asTIMG_7295.CR2asTIMG_7301.CR2asTIMG_7307.CR2asT
okt 172013
 

IMG_6220.CR2bsT     IMG_6223.CR2asT     IMG_6225.CR2asT2

Máximapark

In het Máximapark nabij de Binnenhof is de gemeente sinds september weer gestart met het verder uitgraven van de zogenoemde Vikingrijn. Met de ‘Vikingrijn’ wordt de oorspronkelijke loop van de Oude Rijn hersteld en weer zichtbaar gemaakt. Hiermee keert het water dat zo lang het landschap ten westen van Utrecht heeft bepaald, als waterloop terug.
De werkzaamheden aan de Vikingrijn zijn in 2008 gestart.
Door de vondst van het scheepswrak de “Vleuten II” in 2010 zijn destijds de werkzaamheden uitgesteld. In het ontwerp is daarna de watergang aangepast.