nov 062019
 

Zondag 30 juni 2019 – De stichting Kindertriatlon Leidsche Rijn organiseerde vandaag voor de eerste maal in Terwijde een heuse kindertriatlon voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar met als doel de jeugd van Utrecht in beweging te krijgen. Met dit evenement willen zij de jeugd samen naar buiten brengen en een sportieve uitdaging geven waar zij na afloop trots op kunnen zijn. De kindertriatlon bevatte net als de ‘volwassen’ triatlon de onderdelen zwemmen, fietsen en lopen. Het zwemmen vond plaats in het open water bij de Leonard Bernsteinkade / Musicalkade. Het onderdeel fietsen werd gehouden op de Rijnkennemerlaan en door het groene Waterwinpark en het looponderdeel werd gehouden op de Leonard Bernsteinkade. Dit evenement wordt ook ondersteund en erkend door de Nederlandse Triatlon Bond (NTB).

Finish bij hardloopwedstrijd
apr 152018
 

Woensdag 4 april – Op het Muziekplein Terwijde, naast het station, hebben leerlingen van de basisschool de Ridderhof vanochtend op de voormalige parkeerplaats met het planten van 600 boompjes het tiende Tiny Forest van Nederland aangelegd.

Een Tiny Forest is een klein stadsbos met de omvang van een tennisbaan (200 m2) en wordt aangelegd op een braak stukje land waarop een vruchtbare bodem wordt gestort. Deze biomassa kan bestaan uit een samenstelling van bijvoorbeeld van houtsnippers, stro van rijstplanten en gemalen kokosnoten. Na het planten van de bomen, wordt extra stro neergelegd.

Het is de bedoeling dat de leerlingen van de school, begeleid door het IVN, het ‘ongerepte’ stukje natuur zelf gaan onderhouden en dat deze locatie een soort buitenlokaal van de school gaat worden waar kinderen over de natuur leren. Behalve de leerlingen zijn natuurlijk ook buurtbewoners van harte welkom.Aanleg Tiny Forest in Terwijde Leidsche RijnAanleg Tiny Forest in Terwijde Leidsche Rijn

 

nov 102014
 

Op woensdag 5 november j.l.vond de opening plaats van het nieuwe winkelcentrum Terwijde. Na de officiële handeling door de Utrechtse wethouder Cees Geldof was de beurt aan de Volendamse band de 3JS om het toegestroomde publiek te vermaken met een spetterend optreden.IMG_1515.CR2asTIMG_1519.CR2asTIMG_1492.CR2asTIMG_1498.CR2as 4 kantTIMG_1480.CR2asTIMG_1495.CR2as 4 kantTIMG_1494.CR2asTIMG_1504.CR2asTIMG_1476.CR2asT

nov 042014
 

Leidsche Rijn aangesloten op wandelroutenetwerk

Collage WandelrouteT website

Misschien is het u ook opgevallen dat er sinds kort allemaal gekleurde bordjes en dito paaltjes verschijnen in Leidsche Rijn en bent u ook zo nieuwsgierig geworden en benieuwd naar de betekenis er van  ?
Leidsche Rijn in beeld’ deed voor u navraag bij recreatie Midden-Nederland en kreeg het volgende antwoord :

Het betreft hier de aanleg van een  wandelroutenetwerk met knooppunten in het gebied ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal. Maar liefst 600 km aan wandelroutes voorzien van 325 knooppunten.
Dit unieke netwerk in het Groene Hart van Utrecht sluit straks aan op de reeds bestaande netwerken van de Krimpenerwaard en het toekomstige netwerk in het Gouwe-Wiericke gebied.
Het initiatief voor het wandelnetwerk is genomen door de Plaatselijke Groep Leader, een platform met vertegenwoordigers van agrarische (natuur)verenigingen, jongeren- en vrouwenorganisaties, VVV’s, gemeenten, water- en recreatieschappen, historische verenigingen, natuur- en landschapsorganisaties.
Het wandelnetwerk wordt thans door Recreatie Midden-Nederland aangelegd in opdracht van drie recreatieschappen: recreatieschap Stichtse Groenlanden, recreatieschap Vinkeveense Plassen en Plassenschap Loosdrecht e.o.
Het netwerk wordt betaald uit Europese subsidie door de provincie Utrecht en door de drie recreatieschappen. Het ontwerp van de route is gemaakt door vrijwilligers van de vereniging TeVoet.
In het project wordt tevens een interactieve digitale wandelrouteplanner ontwikkeld waarmee op basis van de knooppunten een wandelroute kan worden samengesteld. Deze route kan vervolgens worden opgeslagen of geprint. In deze planner worden eveneens de bestaande wandelroutes (de thematische routes met een routenaam) opgenomen die via de knooppunten zijn te bewandelen. Medio december zal deze digitale wandelrouteplanner gereed zijn. Half november zal de bewegwijzering zijn aangebracht inclusief informatiepanelen die onder andere komen te staan bij het station Terwijde, station Vleuten en bij de Thematerweg.

Klik op de foto voor een full-screen afbeelding.

Image

jan 152014
 
Eigen Huis & Tuin On Tour
Eigen Huis & Tuin On Tour,  het populaire tv-programma van RTL 4,  was vanochtend op de Musicalkade in Terwijde voor het maken van opnames en het geven van adviezen.  In een omgebouwde zeecontainer vol materialen ontving het bekende klustrio Quinty, Thomas en Lodewijk veel bewoners uit de buurt. Marieke Dubbelman uit Leidsche Rijn, ook bekend als “Vinexvrouwtje” mocht als een van de deelnemers aan het programma eens lekker de bloemetjes buiten zetten. Opvallend veel vrouwen hadden de stoute schoenen aangetrokken en kwamen voor advies.
Dus heren… ik zal er maar rekening mee houden dat er binnenkort geklust zal moeten worden !IMG_7197 asTIMG_7199.CR2asT

dec 292013
 
Toen Vleuten nog een dorp was (en Utrecht nog heel ver weg lag)
Vanaf de toren van de Torenpleinkerk in Vleuten zijn een aantal foto’s gemaakt van de Hindersteinlaan en omgeving. Deze foto’s zijn gemaakt in 1968. Ik heb getracht van vier foto’s  één panoramafoto te maken waardoor er een goed totaaloverzicht ontstaat. Vleuten was toen nog een zelfstandig dorp ver weg van de grote stad.
Op de foto zien we het Sociaal Medisch Centrum dat, een jaar eerder, begin 1967 is opgeleverd. Op de Professor Bronkhorstlaan staan nog slechts twee woningen. Van het huidige winkelcentrum is nog helemaal niets zichtbaar. Om het terrein waar nu het winkelcentrum staat zien we wel bouwhekken en twee bouwketen staan. De begraafplaats achter de R K kerk  ligt nog helemaal vrij tussen de weilanden. Rechts onder ligt de kruising van de Hindersteinlaan met de Pastoor Ohllaan. Van de woningen van het wijk Hinderstein liggen de heipalen klaar in het veld (links t.o.v. het Sociaal Medisch Centrum). De wijk de Tol moest nog gebouwd worden(start bouw 1995). De lintvormige bomenrij vlak onder en evenwijdig aan de horizon is de Kantonaleweg. Thans is dit een van de uitvalswegen van Leidsche Rijn namelijk de Haarrijnse Rading.
Vanuit Vleuten kon men zonder hindernissen Utrecht  met zijn gashouder op het industrieterrein Lage Weide en de electriciteitcentrale Pegus aan de horizon zien liggen. Hetgeen thans niet meer mogelijk is omdat daar nu een van de vele wijken van Leidsche Rijn, namelijk Terwijde is gerealiseerd.
Klik op de foto voor een gedetailleerde weergavePanorama 5 def
Foto’s : Het Utrechts Archief
nov 212013
 
Boerderij en winkelcentrum gaan samen verder
Waar een paar jaar geleden op het erf van deze monumentale boerderij aan de Hof ter Weydeweg 30 nog de koeien liepen is men momenteel druk bezig met het storten van beton voor het nieuwe winkelcentrum Terwijde.

Winkelcentrum Terwijde in vogelvluchtIn het winkelcentrum krijgt de boerderij een prominente plek toebedeeld, en komt dan met de voorzijde aan een plein en de winkelroute te liggen.
Wist u dat de nieuwbouwwijk Terwijde is vernoemd naar deze boerderij ?
De boerderij is een rijksmonument. De boerderij Hof ter Weyde was van oorsprong een deel van het buitenverblijf annex tiendhof van de kloosterorde der Johannieters te Utrecht. In Utrecht werden zij de heren van Sint Catharijne genoemd en samen vormden zij het Catharijneconvent. Van hieruit werd een groot landerijencomplex van 123 hectare ontgonnen. De opbrengsten daarvan kwamen gedurende vele eeuwen ten goede aan de minderbedeelden en zieken van de stad Utrecht. Vanaf 1656 is het complex particulier bezit en is het vele malen verbouwd.
IMG_6386 - bT
IMG_6515.CR2asT

2 april 2013

2 april 2013

Foto: Het Utrechts Archief

Foto: Het Utrechts Archief 1992