dec 292013
 
Toen Vleuten nog een dorp was (en Utrecht nog heel ver weg lag)
Vanaf de toren van de Torenpleinkerk in Vleuten zijn een aantal foto’s gemaakt van de Hindersteinlaan en omgeving. Deze foto’s zijn gemaakt in 1968. Ik heb getracht van vier foto’s  één panoramafoto te maken waardoor er een goed totaaloverzicht ontstaat. Vleuten was toen nog een zelfstandig dorp ver weg van de grote stad.
Op de foto zien we het Sociaal Medisch Centrum dat, een jaar eerder, begin 1967 is opgeleverd. Op de Professor Bronkhorstlaan staan nog slechts twee woningen. Van het huidige winkelcentrum is nog helemaal niets zichtbaar. Om het terrein waar nu het winkelcentrum staat zien we wel bouwhekken en twee bouwketen staan. De begraafplaats achter de R K kerk  ligt nog helemaal vrij tussen de weilanden. Rechts onder ligt de kruising van de Hindersteinlaan met de Pastoor Ohllaan. Van de woningen van het wijk Hinderstein liggen de heipalen klaar in het veld (links t.o.v. het Sociaal Medisch Centrum). De wijk de Tol moest nog gebouwd worden(start bouw 1995). De lintvormige bomenrij vlak onder en evenwijdig aan de horizon is de Kantonaleweg. Thans is dit een van de uitvalswegen van Leidsche Rijn namelijk de Haarrijnse Rading.
Vanuit Vleuten kon men zonder hindernissen Utrecht  met zijn gashouder op het industrieterrein Lage Weide en de electriciteitcentrale Pegus aan de horizon zien liggen. Hetgeen thans niet meer mogelijk is omdat daar nu een van de vele wijken van Leidsche Rijn, namelijk Terwijde is gerealiseerd.
Klik op de foto voor een gedetailleerde weergavePanorama 5 def
Foto’s : Het Utrechts Archief