dec 292018
 

Woensdag 15 augustus – Sinds 24 juli jl. is het gemaal De Aanvoerder voor de derde maal in haar bestaan in werking gesteld om een grote hoeveelheid zoet water de Leidsche Rijn in te laten pompen. Dit is nodig omdat in het westen van het land het water van de grote rivieren te zout is geworden hetgeen niet goed is voor onder meer de natuur in het Groene Hart. Dit komt omdat de toevoer van water van de grote rivieren zoals de Rijn, de Waal en de Maas veel minder zijn vanwege de extreme droogte waarvan momenteel sprake van is. Het zeewater dringt daardoor verder de rivieren op en het land in dan normaal. Het gemaal blijft pompen totdat het opdringen van het zoute water is gestopt. Hiervan zal sprake zijn als er voldoende regen is gevallen in het stroomgebied van de grote rivieren en kan dus best een aantal weken duren.” De maatregel heeft wel gevolgen voor de recreatievaart. Op de Leidse Rijn geldt namelijk een vaarverbod tussen Harmelen en Utrecht, zolang het gemaal aanstaat.

Gemaal
nov 042014
 

Leidsche Rijn aangesloten op wandelroutenetwerk

Collage WandelrouteT website

Misschien is het u ook opgevallen dat er sinds kort allemaal gekleurde bordjes en dito paaltjes verschijnen in Leidsche Rijn en bent u ook zo nieuwsgierig geworden en benieuwd naar de betekenis er van  ?
Leidsche Rijn in beeld’ deed voor u navraag bij recreatie Midden-Nederland en kreeg het volgende antwoord :

Het betreft hier de aanleg van een  wandelroutenetwerk met knooppunten in het gebied ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal. Maar liefst 600 km aan wandelroutes voorzien van 325 knooppunten.
Dit unieke netwerk in het Groene Hart van Utrecht sluit straks aan op de reeds bestaande netwerken van de Krimpenerwaard en het toekomstige netwerk in het Gouwe-Wiericke gebied.
Het initiatief voor het wandelnetwerk is genomen door de Plaatselijke Groep Leader, een platform met vertegenwoordigers van agrarische (natuur)verenigingen, jongeren- en vrouwenorganisaties, VVV’s, gemeenten, water- en recreatieschappen, historische verenigingen, natuur- en landschapsorganisaties.
Het wandelnetwerk wordt thans door Recreatie Midden-Nederland aangelegd in opdracht van drie recreatieschappen: recreatieschap Stichtse Groenlanden, recreatieschap Vinkeveense Plassen en Plassenschap Loosdrecht e.o.
Het netwerk wordt betaald uit Europese subsidie door de provincie Utrecht en door de drie recreatieschappen. Het ontwerp van de route is gemaakt door vrijwilligers van de vereniging TeVoet.
In het project wordt tevens een interactieve digitale wandelrouteplanner ontwikkeld waarmee op basis van de knooppunten een wandelroute kan worden samengesteld. Deze route kan vervolgens worden opgeslagen of geprint. In deze planner worden eveneens de bestaande wandelroutes (de thematische routes met een routenaam) opgenomen die via de knooppunten zijn te bewandelen. Medio december zal deze digitale wandelrouteplanner gereed zijn. Half november zal de bewegwijzering zijn aangebracht inclusief informatiepanelen die onder andere komen te staan bij het station Terwijde, station Vleuten en bij de Thematerweg.

Klik op de foto voor een full-screen afbeelding.

Image