dec 232021
 

Zondag 22 augustus 2021 – In de nieuwbouwwijk Rijnvliet is de ondergrondse hoogspanningsverbinding van 150.000 volt in gebruik genomen. De ondergrondse verbinding vervangt een bovengrondse hoogspanningsverbinding van vier masten die naast de Strijkviertelplas staan.
Netbeheerder TenneT heeft deze zogeheten verkabeling uitgevoerd in opdracht van gemeente Utrecht. De verkabeling zorgt ervoor dat er 28 nieuwe woningen gebouwd kunnen worden in de woonwijk Rijnvliet, Leidsche Rijn. Ook is er nu ruimte om een nieuw bedrijventerrein (Strijkviertel) aan te leggen.
Op  het relatief kleine tracé van 1,5 kilometer, waren er verschillende uitdagingen. In totaal zijn er vier 150 kV-hoogspanningsmasten uit bedrijf gehaald en een nieuwe mast (inclusief opstijgpunt) gebouwd. Een deel van de nieuwe mast is gebouwd onder de bestaande hoogspanningsverbinding, terwijl deze in bedrijf bleef. In een periode waarin de hoogspanningsverbinding tijdelijk uit bedrijf is genomen, zijn veel werkzaamheden gecombineerd. Bewoners en bedrijven hebben hier geen hinder van  ondervonden. Vanaf nu ontvangen de bewoners van Leidsche Rijn dus geen elektriciteit meer van de vier hoogspanningsmasten die naast de Strijkviertelplas staan. Deze masten worden voor 1 oktober 2021 weggehaald. 

Bron: Tennet

dec 222020
 

Woensdag 9 september 2020 – De binnenstad van Utrecht staat al jaren op z’n kop en het ene grote (bouw)project is nog niet klaar of een ander project is al weer gestart. Om te kunnen starten met deze vaak grootschalige werkzaamheden moet er meestal eerst iets gesloopt of gedemonteerd worden. Soms is het zonde om weg te gooien en wordt er een passende oplossing gevonden om her te gebruiken.
Waar kan je nu het beste terecht en waar is er nu het meeste ruimte om deze vaak schitterende bouwwerken een mooi plekje en tweede leven te geven. Het antwoord is dan heel vaak…….in Leidsche Rijn.
En daar is men er heel blij mee en ook trots op want het zijn stuk voor stuk beauty’s.
Gekscherend worden ze de ‘afdankertjes van de stad’ genoemd maar het zijn ondertussen wel de pareltjes van deze nieuwbouwwijk.

Het laatste wat er uit de binnenstad is gekomen betreft het overtollige zand, afkomstig van het uitgraven van het Catharijnesingel. Dit zand wordt nu gebruikt voor het ophogen van de wijk Rijnvliet.

Rijnvliet
Rijnvliet
Perron 9 Berlijnplein

Eerder al werden de oude perronkappen van Utrecht Centraal geplaatst op het Berlijnplein, werd de Jeremiebrug geplaatst op de Alendorperweg en kreeg de rotonde op de Burgemeester Middelweerdweg in 2013 een logee in de vorm van een restant van het kasteel Vredenburg.

Jeremiebrug
Restant kasteel Vredenburg

mrt 122020
 

Woensdag 11 maart 2020 – Aan de Shipovalaan in de nieuwbouwwijk Rijnvliet plantte de gemeente Utrecht samen met een aantal bewoners vandaag peerlijsterbessen (Shipova’s). Zo’n 50 kinderen van Kindcentrum Rijnvliet hebben hierbij geholpen. Voor vragen kon men terecht bij projectleiders van de gemeente, een voedselbosdeskundige en een landschapsarchitect. Utrecht krijgt met Rijnvliet in Leidsche Rijn de eerste ‘eetbare’ woonwijk van Europa. In deze eetbare woonwijk gaan de bomen en heggen in de straten eetbare vruchten dragen. Ook hebben kopers er bij de koop van hun huis voor getekend dat ze een deel van hun eigen tuin inrichten met planten of bomen (met vruchten) die eetbaar zijn. Centraal in de wijk komt ook een voedselbos. Sinds augustus 2019 worden in Rijnvliet de eerste woningen straat voor straat opgeleverd. De wijk krijgt uiteindelijk 1100 woningen.

Bomen planten door kinderen
Bomen planten door kinderen