dec 232021
 

Vrijdag 5 november 2021 –In De Meern is Open Dutch Fiber ODF in het gebied tussen de Mauritslaan en de Laan 1954 en de Meerndijk en de Meentweg bezig met aanleg van glasvezel. Tijdens deze werkzaamheden zijn boomwortels beschadigd, zo beek vorige maand.
De gemeente heeft de bomen onderzocht. Bij 215 bomen zijn graafwerkzaamheden uitgevoerd binnen de kroonprojectie, dus onder de boom. 
Bij 15 bomen zijn stabiliteitswortels beschadigd. Bij deze bomen is een aantal trekproeven genomen, om de stabiliteit vast te kunnen stellen. 12 van deze 15 bomen bleken niet stabiel en daarom een risico voor de omgeving. Deze 12 bomen zijn inmiddels gekapt. De overige 3 van deze 15 bomen hebben ook stabiliteitsschade. Ze zijn wel stabiel genoeg om ook bij een storm overeind te blijven. Voor de andere 200 bomen geldt dat deze stabiel zijn’, aldus de gemeente. ‘Wel kan er schade zijn aan de wortels. Dit wordt momenteel door een boomtaxateur vastgesteld. Op basis van het taxatierapport krijgt men zicht op welke bomen de komende jaren extra in de gaten moeten houden. Ook worden ze zo nodig extra verzorgt, zodat vitaliteit en stabiliteit gewaarborgd blijven.
ODF vergoedt de kosten voor de schade, extra onderhoud en verzorging en het planten van de nieuwe bomen. 12 nieuwe bomen planten. In totaal zijn er 11 papierberken aan de Dr. Ariënslaan en 1 Rode Esdoorn aan de Renneselaan inmiddels gekapt. Deze gekapte bomen worden nog dit plantseizoen (november tot maart) vervangen. Bij de boomkweker zullen nieuwe bomen worden uitgezocht van een mooi formaat met een goede slagingskans op het aanslaan van deze bomen. Zo zal de straat weer een mooie uitstraling krijgen. De nieuwe bomen zullen wel iets jonger en kleiner zijn dan de bomen die zijn gekapt. Dat komt door de beperkte ruimte om ze in te passen in de ondergrond’, aldus de gemeente. Open Dutch Fiber mag verder met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Ook zijn er nu concrete en controleerbare afspraken met hen gemaakt om herhaling te voorkomen.

 Geef een reactie

Je kan deze HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> gebruiken

(verplicht)

(vereist)